BƠM CHỮA CHÁY

BƠM CHỮA CHÁY

BƠM CHỮA CHÁY LY TÂM HAI CỬA HÚT (SPLIT CASE DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL FIRE PUMPS)

    Thông số kỹ thuật Capacity Range  (dải lưu lượng) 50…2500 (m³/h) Head Range  (phạm vi cột áp) 20…180 (m) Operating Pressure (áp suất) 16 (Bar) Operating Temperature (nhiệt độ hoạt động) 16…20  (°C) Motor Speed Range (phạm vi tốc độ) 1450…3600 (d/d) Suction Flange DN 80…DN 250 Discharge Flange DN 65…DN 200 Thiết kế BƠM […]

BƠM CHỮA CHÁY

MÁY BƠM NƯỚC-BƠM LY TÂM HAI CỬA HÚT MAS ( SPLIT CASE DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS)

  MÁY BƠM NƯỚC-BƠM LY TÂM HAI CỬA HÚT MAS ( SPLIT CASE DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS)       Thông số kỹ thuật Capacity Range  (Dải lưu lượng)(m³/h) 30 …4000 Head Range (phạm vi cột áp) (m) 10…160 Operating Pressure  (áp suất ) Bar 16…20 Operating Temperature (nhiệt độ hoạt động)(°C) -10…110 Motor Speed […]