BƠM DỊCH LẠNH NH3

Chưa được phân loại

BƠM DỊCH LẠNH HERMETIC

BƠM DỊCH LẠNH HERMETIC – Liquid Gas/Cryogenic Pumps Bơm dịch lạnh HERMETIC – ĐỨC thiết kế và sản xuất của máy bơm ly tâm kín cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh, hóa học và hóa dầu, công nghệ xử lý, và các ứng dụng tàu chở dầu đường bộ. Dãy bơm hở bao gồm bơm […]

BƠM DỊCH LẠNH NH3

BƠM DỊCH LẠNH NH3-TEIKOKU

         SẢN PHẨM BƠM DỊCH LẠNH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI                                                                                     […]