BƠM MAS- BƠM LY TÂM MỘT CỬA HÚT ( END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP )

BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT FINDER

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ( IN LINE CENTRIFUGAL PUMPS )

  Thông số kỹ thuật Capacity Range  (Dải lưu lượng)(m³/h) 2…500 Head Range (phạm vi cột áp) (m) 2…100 Operating Pressure  (áp suất ) Bar 10 Operating Temperature (nhiệt độ hoạt động)(°C) -10…110 Motor Speed Range (d/d)(phạm vi tốc độ) 900…3600 Suction Flange DN 40…DN 200 Discharge Flange DN 40…DN 200 Thiết kế MÁY BƠM […]

BƠM MAS

BƠM MAS- BƠM LY TÂM MỘT CỬA HÚT ( END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP )

  Thông số kỹ thuật Capacity Range  (dải lưu lượng) (m³/h) 5…3500 Head Range (m) (phạm vi cột áp) 4…105 Operating Pressure (áp suất) Bar 10 Operating Temperature (nhiệt độ hoạt động) (°C) -20…110 Motor Speed Range (d/d)(phạm vi tốc độ) 1000…3600 Suction Flange DN 50…DN 400 Discharge Flange DN 32…DN 350 Thiết kế BƠM […]