Tag Archives: bơm ly tâm

BƠM NƯỚC MAS-BƠM LY TÂM LIỀN TRỤC ( MONOBLOCK CENTRIFUGAL PUMPS)

Thông số kỹ thuật Capacity Range (Dãi lưu lượng) (m³/h) 5…450 Head Range (phạm vi cột áp) (m) 4…100 Operating Pressure (áp suất) Bar 10 Operating Temperature (°C) (nhiệt độ hoạt động) -10…110 Motor Speed Range (d/d)(phạm vi tốc độ) 1000…3600 Suction Flange DN 50…DN 200 Discharge Flange DN 32…DN 150 Thiết kế BƠM NƯỚC… Read More »

BƠM MAS- BƠM LY TÂM MỘT CỬA HÚT ( END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP )

Thông số kỹ thuật Capacity Range  (dải lưu lượng) (m³/h) 5…3500 Head Range (m) (phạm vi cột áp) 4…105 Operating Pressure (áp suất) Bar 10 Operating Temperature (nhiệt độ hoạt động) (°C) -20…110 Motor Speed Range (d/d)(phạm vi tốc độ) 1000…3600 Suction Flange DN 50…DN 400 Discharge Flange DN 32…DN 350 Thiết kế BƠM MAS-… Read More »